Menar Jesus konkret när han säger att vi ska sälja allt?

Jesus såg på honom med kärlek och sade:
”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och
ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen.
Kom sedan och följ mig.”
Vid de orden mörknade mannen
och gick bedrövad sin väg, för han
ägde mycket.

Nästan alla (eller jag vågar nog säga alla!) predikningar jag hört om denna text, har handlat om att Jesus inte menar det han säger. I predikan får man höra att sälja allt i denna mening inte betyder per automatik ”pengar”. Det kan stå för en allmän betydelse om att göra sig av med det som hindrar oss från att leva med Gud. Att sälja allt… det låter kanske lite för extremt för att vara konkret? Och det går förresten inte riktigt att tillämpa i en värld vi lever i idag.

Men är det här verkligen en sann bibeltolkning? Eller är det en ursäkt för att hålla oss till vår tids största lögn; nämligen att det fungerar att kombinera välstånd med lärjungaskap?

I en värld av konsumtionshets, ökade klyftor mellan fattiga och rika, konjunkturkänsliga ekonomier och tillväxtsiffror är det lätt att se mellan fingrarna för Guds budskap, eftersom det är motsatsen till vad denna värld försöker intala oss om. Men har man levt bland fattiga och sett barn sniffa lim för att döva sin hunger, är det snarare det motsatta som verkar extremt. För hur kan jag bygga hus, handla kläder, köpa bil och slänga mat – när jag vet att människor lever under miniminivån och dör på grund av min egoism? I detta perspektiv blir uppgiften om att sälja allt och ge till de fattiga mycket mera logisk human och kärleksfull. Ja, kanske också det enda alternativet.

Texten om att sälja allt ger egentligen inget utrymme för symbolik. Låt oss säga att den rike mannen lade pengar framför Jesus och att det Jesus egentligen säger till han (och oss andra) är; Låt inget vara ett hinder till efterföljelse! Hur ska vi då tolka ”Och ge till de fattiga”? Om det som hindrar mig att följa Jesus är föreställningar, upptagenhet, umgänge osv, vad är det jag ska ge till fattiga? Mitt umgänge? Som ni hör blir det hela mycket märkligt.

I verserna efter fortsätter Jesus prata konkret om pengar till sina lärjungar. Han säger till dem att det inte går att komma in i himlen om man är rik. Här verkar även lärjungarna bli förskräckta och undrar vem då som egentligen får komma till himlen. Men Jesus slutar inte. Under hans år pratade han mer om pengar än om exempelvis bön, vilket nästan kan bli provocerande för kyrkovärlden idag. Men detta sker helt i samklang med hur Gud talar genom hela bibeln till människan; Att rikedom och lärjungaskap inte kan förenas. Vi kan också se hur människor som fick möta Gud handlade efteråt. Sakkeus gjorde av med all sin rikedom och gav till fattiga. Petrus lämnade sin försörjning för att följa Jesus. Moses valde bort sin förmögenhet för att gå Guds väg. De första församlingarna vi kan se i bibeln, gav bort och delade allt mellan varandra. Ökenfäderna valde aktivt att leva i enkelhet. Därför kan vi förstå att det Jesus säger till den rika mannen, har en konkret mening. Det är mer än en symbol – det är att vandra den smala vägen.

Jag vet att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, att allt är möjligt för den som tror och att Gud har nåd med oss. Men jag tror också att om vi vill leva i efterföljelse, kan vi inte samtidigt leva i rikedom eller sträva efter den. Antingen kommer vi älska den ena och hata den andre. Välstånd och lärjungaskap är inte två pusselbitar jag kan förena. Det är motsatser till varandra. Det är två olika pussel att bygga och bara en får plats i mitt liv.

Vi placerar enkelt den rike ansedde mannen som en människa utanför kyrkan och som inte ville följa Jesus. Och så tänker vi kanske på börjshajar i toppen som ser dollartecken i ögonen. Men nej, den här mannen kom fram till Jesus, han mötte Jesus, såg in i Jesu ögon och kallade honom ”gode mästare”. Han faller till och med ner på knä framför Jesus och ber om vägen till evigt liv. Men efter att få höra svaret, går han sin väg bedrövad. Trots att han vet vad som står på spel.

Jag tror att många kristna i västvärlden är just den bedrövade mannen. Vi vet att Jesus kallar oss bort från den breda vägen, och in i helgelse och helighet. Vi längtar efter Jesus. Men vi äger för mycket. Vi har byggt våra liv kring vårat hus, bil, välstånd, utbildning, resor, kläder, sparande att det skulle ses som ett misslyckande om vi sålde bort allting. Vem är vi utan allt det där? Vad ska vi ge våra barn? Vem ska någonsin se upp på oss då? Vilket anseende har vi då bland människor? Vi låter rikedom få styra våra liv och rikedom styr det alltid längre ifrån Jesus.

Så vad ska vi då göra? Sälja allt och leva på gatan? Jesus säger; ”San­ner­li­gen, var och en som för min och evan­ge­li­ets skull har lämnat hus el­ler bröder el­ler syst­rar el­ler mor el­ler far el­ler barn el­ler åkrar skall få hund­ra­falt igen! Här i värl­den skall han få hus och bröder och syst­rar och mödrar och barn och åkrar mitt un­der förföljel­ser, och se­dan evigt liv i den kom­man­de värl­den. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.” Jesus vill att vi ska lämna allt – det är ingen egoistisk sak, utan det är ett lärjungaskap och också de liv som lärjungarna levde tillsammans med Jesus. Och när vi lämnar allt, kommer Gud att välsigna oss med det vi behöver.

Låt oss inte bli som den bedrövade mannen och leva med en skavande skärva i hjärtat. Som förstår, men ändå väljer att hålla fast vid det han alltid hållit fast vid. Låt oss istället falla ner på knä inför Gud och bekänna det som blivit fel. Låt oss sträva efter ett liv borta från rikedom, eftersom rikedom inte är förenligt med lärjungaskap. Det är inget ideal vi ska uppnå, det är en strävan efter en skatt i himlen, snarare än strävan efter en skatt på jorden. Det är att öppna vårat hjärta för att Jesus själv ska förvandla oss till hans ideal. Att Gud ska skapa ett nytt hjärta i oss. Ett hjärta som inte är så egoistiskt och ingrott. Ett hjärta som inte tänker på sig själv och det egna. Utan ett hjärta som får bli alltmer likt Jesus, vår lärare. Låt oss bli många som gör en Sakkeusresa i våra liv.

Annonser

Tre fenomen.

 

annahita1-1068x712doc6wzvoph7jaaq80bh3puMicrosoft Word - Min resa till frihet.docxHej alla fina! ❤ Sommaren i Sverige är verkligen helt fantastisk. Vi har haft strålande sol och höga temperaturer hela tiden. Jag har hunnit besöka massor av mysiga områden här i västra götalands län och det är underbart överallt. Och så har jag hunnit läsa massor av böcker. Här får ni mina senaste lästa;

Flykten till livet – Annahita Parsan : Annahita är en svensk präst som flytt från oroligheter i Iran, från en våldsam man och från fängelser och tortyrkammare. Som packat ner sitt döda barn i en väska och som på ett mirakulöst sätt vaknade till liv igen. Hon gick över gränsen till Turkiet, försökte en gång ta livet av sig och vid flera år gömde sig på ett skyddat boende i risk för att bli ihjälslagen. Det här är en bok om hennes liv. Men också om hennes resa från en muslimsk uppväxt och en Gud som fanns långt borta, till att få möta en älskande och levande Gud i Jesus. Idag leder hon många människor från Islam till Jesus och i hennes kyrka döper hon muslimer varje vecka.

Jag mötte Jesus – bekännelser av en motvilligt troende – Charlotte Rorth: Jag hade inte hört något om den danske journalisten Charlotte innan jag läste denna bok. Och boken börjar fantastiskt. Den förnuftige Charlotte får ett plötsligt och oväntat möte med Jesus i en grotta i Spanien, hon som aldrig trott på mer än vetenskap. Mötet träffar henne så starkt att den förvandlar hela hennes liv. Men sedan vänder berättelsen till att bli något helt annat. Charlotte söker sig in i buddistisk filosofi och österländsk religion. Hon sammankopplar religionerna på ett märkligt och lättvindigt sätt. Och hon upptäcker att hennes kropp kan skina, att hon kan se färger på människor och även utöva helande, samtidigt som hon kryper in i en mystisk kristen teologi. Vilket gör hela boken snurrig och irrelevant. Jag tappade snabbt intresset för boken, och när jag snarkade igenom hälften av den så började jag spola fram för att någongång få lägga den på hyllan. För alltid. Nej, ärs. Hoppa över denna bok i sommar!

Bara ljuset kan besegra mörkret – Sebastian Stakset : När man läser denna bok är det som man nästan kan se hur den tidigare kända artisten och numera evangelisten Sebastian sitter och panikskriver ner denna bok, för att han bara måste få ut budskapet till människor. Vilket är faschinerande. Boken känns så ärlig, uppriktig och lättläst. Som att få ett brev om verkliga händelser där grovt kriminella i Sverige böjt sig i gråt när de hört om Jesus och om barns död som frälst och väckt liv i en hel familj. Sebastian berättar om sin egen historia och den svårighet han hade att lämna droger, slagsmål och kriminalitet – men hur livet fick en helt annan vändning när han övergav sig själv till Jesus. Om den ska läsas? Ja, ja ja! Absolut! Missar ni denna, missar ni mycket.

 

Healing words

Det finns så mycket kraft och peppande helande ord i bibeln. Det är bara en av alla saker som gör att jag älskar den. Här har ni några riktigt bra ord. Kanske behöver du det just nu, eller så ska du spara dem för en tid där livet blir svårt.

 


Ni skall tjäna Herren, er Gud, och han skall
välsigna din mat och din dryck och ta bort
sjukdom från dig.
2 Mosebok 23:25

Herren skall låta varje sjukdom vika från dig.
5 Mosebok 7:15

Herre, min Gud, jag ropade till dig
och du helade mig.
Psalm 30:3

Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft
gick ut från honom och botade alla.
Lukas 6:19

 

Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga
närma sig.
Psalm 91:9-10

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets
trä. Och genom hans sår har ni blivit botade.
1 Petrusbrevet 2:24

Han som förlåter dig alla dina synder
och botar alla dina sjukdomar.
Psalm 103:1-3

Han sände sitt ord och botade dem.
Psalm 107:20

Jag skall inte dö utan leva
Psalm 118:17

Han helar dem som har krossade hjärtan.
Psalm 147:3

Frukta Herren och fly det onda.
Det skall ge hälsa åt din kropp,
ny styrka åt alla dess ben
Ordspråksboken 3:7-8

 Trons bön skall bota den sjuke, och Herren ska
resa upp honom. Och har han begått synder,
ska han få förlåtelse för dem.
Jakobsbrevet 5:14-15

Min son, tag vara på mitt tal,
vänd ditt öra till mina ord.
Låt dem inte vika från dina ögon,
bevara dem i ditt hjärtas djup.
Ty de är liv för var och en som finner dem
och läkedom för hela hans kropp.
Ordspråksboken  4:20-22

Frukta inte, ty jag är med dig,
se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig,
jag uppehåller dig med min rättfärdighets
högra hand.
Jesaja 41:10

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig.
Jesaja 53:4

Genom hans sår är vi helade
Jesaja 53:5

Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden
och ditt helande visa sig med hast.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet följa i dina spår
Jesaja 58:8

Det kom också en stor skara från städerna runt omkring
Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som
plågades av orena andar, och alla blev botade.
Apostlagärningarna 5:16

Hela mig, Herre, så blir jag helad.
Jeremia 17:14

Ty jag skall låta dig tillfriskna och
läka dina sår, säger Herren.
Jeremia 30:17

Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens
sol gå upp med läkedom under sina vingar.
Malaki 4:2

Jesus botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.
Man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar
och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem.
Matteus 4:23-24

Och när ni kommer till en stad där man tar emot
er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i
den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.
Lukas 10:8-9

Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa:
”Herre, om du vill, kan du göra mig ren.” Jesus räckte ut
handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!”
Genast blev mannen ren från sin spetälska.
Matteus 8:1-3

När det blev kväll, förde man till honom många
besatta. Och han drev ut de onda andarna med
ett ord och botade alla sjuka.
Matteus 8:16

Och nu, Herre, hjälp dina tjänare att frimodigt predika
ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota
och låta tecken och under ske.
Apostlagärningarna 4:29-30

Hon tänkte: ”Om jag bara får röra vid hans mantel blir
jag frisk.” Jesus vände sig om, och då han fick se henne,
sade han: ”Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst
dig.” Och från det ögonblicket var kvinnan botad.
Matteus 9:20-22

Jesus gick omkring och botade alla slags sjukdomar och krämpor.
Matteus  9:35

Han tog emot dem och talade till dem om
Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp.
Lukas 9:11

När han steg ur båten, fick han se en
stor folkskara, och han förbarmade sig över
dem och botade de sjuka bland dem.
Matteus 14:14

Mycket folk kom till honom, och de hade med
sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många
andra, som de lade ner vid hans fötter,
och han botade dem.
Matteus 15:30

 

Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall
de driva ut onda andar. De skall lägga händerna på sjuka,
och de skall bli friska.
Markus 16:17-18

Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna
och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet.
Lukas 4:18-19

Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt
över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar.
Och han sände ut dem att predika Guds rike
och bota sjuka.
Lukas 9:1-2

Spännande tågmöten och ett grönt konto.

bf42536bac8589a5caf7ef8d102bf0ca

Jag reser himla mycket, både utomlands och inom Sverige. För några år sedan bestämde jag mig för att aldrig ta flyg inrikes om det inte fanns något annat alternativ eller om läget var akut. Nu tror jag att det är ungefär två år sedan jag flög inrikes senast. Det är jag väldigt stolt över.

Trots att jag bott långt ifrån Stockholm, Göteborg och Malmö och även om jag rest från Trelleborg i söder till Pajala i norr – har jag alltid tagit tåg. Konsekvent. Ibland har det varit förseningar, men i förseningsfrustrationen har jag hittat vänner som jag idag åker och besöker. På nattågen har jag haft otroliga möten med politiker, författare, idrottare, sexmissbrukare och bokmalar. Vi har pratat om underbemanning i hemtjänst och bytt böcker. Jag har blivit erbjuden politiskt engagemang, jag har fått dela evangelium och andra har fått mina bästa tips för Kebnekaise medan jag fått deras favoritrestauranger i Stockholm. Ibland vill jag skriva en bok om alla häftiga tågmöten. Som den där kvinnan som haft sju galna men ofarliga män, varav en av dem som hon under vårt möte var på rymmen ifrån. Eller mannen som grät när han testade läsa upp sitt känslomässiga tal han under kommande helg skulle hålla på sitt barnbarns bröllop. Ja, kanske en dag skriver jag en bok om dem.

Att vi flyger som vi gör i Sverige, är inte hållbart om vi fortfarande vill ha vår vackra planet kvar. Varje gång vi tar tåg, gynnar vi miljövänliga alternativ. Det väger tyngre än bara prat om tysk olja eller demostrationer mot kärnkraftverk. Att ta tåg är ett statement. Och att bestämma sig för att aldrig mer ta inrikesflyg, gör det enklare när vi väl ska boka en resa. För då slipper vi sitta och titta på priser och tänka ”hmm, ska jag ta det gröna alternativet framför ökade utsläpp nu eller nästa gång” varje gång vi ska betala. Då vet vi; Här är det tåg som gäller. Och så bokar vi det konsekvent. Att bestämma sig innan gör det mycket enklare att vara miljövän.

Fortfarande inte övertygad? Här är fler argument för att dina nästa inrikesresor ska bli med tåg istället för bil eller flyg.

  • Tåg kör på marken till skillnad från flyg, så du får en sightseeing i Sverige gratis! För att inte tala om att ta tåg utomlands.
  • Du slipper transfer, trånga bagageutrymmen och luftgropar – Jippie!
  • Du kan röra på dig runt omkring på tåget eller i din hytt, vilket minskar risk för blodproppar och stillasittande. Och tristess.
  • Tåg är oftast eldrivna och så gott som all el som järnvägen i Sverige använder är miljömärkt. Det gör att du aldrig kommer i närheten av miljövänlig transport på annat sätt än tåg.
  • Har du barn med på resan? På tåg kan du enkelt underhålla dem, spela spel eller leka lekar, jämfört med om ni alla sitter fastspänt i bilen.
  • Tågolyckorna är så få i Sverige att det är 1000 gånger farligare och mer riskfyllt att ta bil jämfört med tåg. Dessutom sitter du skyddat i tåg jämfört med i en bräcklig bil.
  • Friktionen mellan tågets hjul och rälsen är minimal. Det gör att en stor massa kan flyttas med lite energi. Tåg är alltså idealiskt att förflytta stora mängder människor och gods med. Att åka bil är däremot ett enormt slöseri med energi. Inte bara för att endast ett fåtal personer kan transporteras i en bil utan också för att friktionen mellan gummihjul och asfalt är så mycket större.
  • På tåg kan du läsa böcker, ta middag i restaurangen, sova, arbeta, skriva, rita… Eller träffa din nästa kärlek! 😉
  • Du ökar ditt gröna konto och är med och bidrar till ett bättre samhälle där alla har råd att resa och vår miljö kan fortsätta till nästa generation.

Den lilla olyckan på landet.

IMG_0150

Förut drömde jag ofta om ett hus på landet. En välskött gård, ett renoveringsprojekt. Kanske höns och katter. Människor jag älskade omkring mig. Sommarfika på bryggan till havet. Vackert porslin. Sena nätter i randiga baddräkter.

Men när jag såg människor lägga så mycket tid, energi och pengar på deras projekt om den lilla lyckan på landet, började jag tvivla. Den lilla lyckan verkade inte alls lycklig. Den verkade snarare få människor att bråka om små saker, glömma bort de som inte tillhörde den innersta familjekretsen och ofta kom med undanflykter som; ”Tänk om man fick lite tid att läsa bibeln och be nån gång”. Som om tid var en bristvara. För det är det ju inte.

Den lilla lyckan verkade göra människor egoistiska. Visst har jag hört många säga ”Vi vill bygga ett öppet hem” när de börjar sitt projekt. Och det är antagligen en längtan som har ett ursprung i ett gott hjärta. Men konsumtionen är så stark, att den fyller hjärtat med ha-begär och snart är den goda tanken bara en dröm. Tid finns inte längre och vi finns inte i rum där människor som behöver öppna hem finns. Snart är vi bara i kretsar där alla bygger upp sin lilla lycka på landet och bjuder in varandra till perfekta äppelpajer för att själva bli erkända. Långt ifrån godhet och Gud. I ett virrvarr av mer konsumtion, mer pengar och mer ondska. Om bilderna av den lilla lyckan inte kommer ifrån Gud, väl grundad i bibeln, vem har då planterat den i oss?

Och nej, det handlar förstås inte (om ni nu trodde det) om vi bor i ett hus på landet eller som mig, i en lägenhet i stan. Det handlar mer om vart vi lägger vår tid, energi och pengar. Om vad som drar oss närmare Gud och vad som drar oss längre ifrån Gud. Vad som för oss närmare godhet och vad som för oss närmare ondska. För helt ärligt; Om våra tankar handlar om renovering, våra instagrambilder om inredning och om största delen av vår inkomst går till den innersta kretsen, är det något i oss som gått väldigt fel. Då dyrkar vi inte längre Gud, utan mammon (mammon handlar inte bara om att dyrka pengar, utan det vad pengar kan ge oss). Och jag vet att det svider lite, men om det är någon tröst så svider det hos mig också. Jag står inte som den perfekta, utan är lika tudelad som ni. Däremot har jag börjat en vandring bort från röster som vill göra en egoistisk verision av mig själv. Och den vandringen kan vi alla göra, oavsett vart vi befinner oss i dagsläget.

När jag nu bygger upp lekhörn där barn från en otrygg miljö, kan få hitta tillbaka till naturliga och roliga kurragömmalekar och när vi sitter uppe sena nätter för att skruva ihop nyinköpta möbler till det som ska bli vardagsrum till skyddssökande kvinnor – fylls jag av glädje. Jag ser fram emot att se människor i kris, få finna sig i en lugn och trygg miljö ute på landet. Min kreativitet kan användas till att ge. Jag är tacksam för att jag får ha min dröm kvar, men den här gången inte lika egoistisk. Och jag märker så tydligt att det är i givandet som jag hittar den riktiga ”lilla lyckan”. Det är när jag möter människor som behöver mat/trygghet/kärlek/omsorg som jag möter Jesus. Jesus identifierar sig med utsatta i så stark grad att det är bland dem som är ett liv med honom. Jag tror det är i generositet och långt ifrån konsumtion som vi första gången på riktigt kan mena orden när vi sjunger psalmversen; ”Om jag ägde allt men inte Jesus, vad vore livet värt att leva då?”

Kanske blir det inte ett instagramfoto som visar hur fantastiska liv vi lever i den klassiska kärnfamiljen med hus på landet. Men vad spelar det för roll när vi möter en faktisk lycka? Ingenting. Och kanske har vi inget svar när människor frågar oss ”Jaha, ska du inte ha en egen liten lya snart” om vi samtidigt trängs i ett kollektivt boende med vänner och fortfarande inte har monterat upp en hylla för alla böcker. Men andra människors bekräftelse på att vi är lyckliga människor, tappar sitt värde när vi lever med en sund och ärlig relation med Jesus. Guds bekräftelse är ett himmelrike på jorden, där ett hjärta inte längre behöver skava, utan får vara fri och nyskapande.

 

Tre fenomen!

Under de senaste veckorna har jag haft så mycket på gång, men denna fredag får ni tre riktigt bra fenomen som jag spanat in.

P1190051-1-1Page-8-MatsmartSkreaStrand-Falkenberg1

BLOGG; Sandra Junhammar: Denna blogg är helt fenomenal. Jag blir så inspirerad av hennes minimalistiska liv, miljövänliga prylar och otroligt smarta tankar om livet, personlig utveckling, enkelhet och ett liv långt ifrån stress och utmattning. Kika in hos henne här; http://www.sandrajunhammar.se/

HEMSIDA: Matsmart.se: Jag har första gången handlat på matsmart.se och blivit väldigt positivt överraskad hur enkelt det är att ta smarta miljövänliga val. Matsmart köper in överskott som ska slängas och säljer det billigt, vilket medför att konsumenten både kan rädda mat (vara miljövänlig) och spara pengar (vara ekonomisk). Hur smart är inte det? Fram till sista juni får man gratis frakt till närmsta utlämningsställe. Har man dessutom Refunder, får man 4 procent återbäring på sitt första köp. Så här gör du för att få mest ut av pengarna: Gå in på återbäringssidan www.refunder.se (länk) och skapa en inloggning. Sök sedan upp butiken Matsmart och klicka in på sidan. När du går via den inloggningen, kommer din återbäring automatiskt. Handla sedan det du vill, beställ frakt till närmsta utlämningsställe och vänta på din egen räddade mat.

PLATS: Skrea strand; Om ni ska till västkusten måste ni bara besöka det här fantastiska naturområdet vid Falkenberg. En flera kilometers lång strand några mil söder om Göteborg. Jag lovar att ni kommer bli lika förälskade i denna plats som jag!

Vad göteborgsbutikerna inte erbjuder.

whyyyyyysss

Idag lade jag märke till något coolt och bra. Jag strosade runt på gatorna i Göteborg, efter ett möte och i väntan på tåget hem. Rean blomstrade. Men trots stora skyltar om hur billigt det var att handla de senaste trenderna, insåg jag att det inte intresserade mig.

Det har det alltid gjort. Jag har alltid shoppat alldeles för mycket. Men för ett tag sedan började jag längta efter ett minimalistiskt liv med mindre saker och mer tid. Jag bestämde mig för att shoppa mindre och försöka förenkla mitt liv. Och jag tänkte att om jag slutade strosa runt i butiker, skulle den där vill-ha-känslan automatiskt försvinna. Det gjorde den också. Jag valde aktivt att inte gå in i butiker. Om jag kände att jag ville strosa runt i city, så valde jag att istället gå till skogen eller en park. Jag slutade följa personer på Instagram som uppmuntrade till shopping och valde till människor som uppmuntrar till att tänka hållbart och miljövänligt. Långsamt har vill-ha-suget försvunnit och jag har blivit mer nöjd med det jag har istället för att hela tiden längtat till något nytt.

Jag tog aktiva val under en lång tid. Resultatet såg jag idag. Så nu sitter jag på tåget hem från Göteborg utan hål i plånboken och istället i sällskap med en inköpt bok på second hand. Den totala shoppingdagen kostade mig tjugo spänn. En bok som jag kommer ge bort till den som vill ha den, efter att jag läst ut. Vad göteborgsbutikerna inte erbjuder är ett stilla och förnöjsamt sinne. Och det mina vänner, det är inte dåligt.